«584»

Сидеродромофобия (Siderodromophobia) се нарича страхът от влакове, железопътни линии и пътувания с влакове.

Последно добавени факти