«767»

Неофармафобия (Neopharmaphobia) се нарича страхът от нови лекарства.

Последно добавени факти