«319»

Цената на 1 минута от филма Terminator 2 струва $647 000.

Последно добавени факти