«800»

Погофобия (Pogonophobia) се нарича страхът от бради.

Последно добавени факти