«719»

Клептофобия (Kleptophobia) се нарича страхът от крадци.

Последно добавени факти