«150»

На Земята всяка минута падат около 6000 мълнии.

Последно добавени факти