«536»

Пръв за Обединена Европа говори Еразъм Ротердамски.

Последно добавени факти