«763»

Моторфобия (Motorphobia) се нарича страхът от коли и автомобили.

Последно добавени факти