«604»

Акрофобия (Acrophobia) се нарича страхът от височини.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 4 гласа
  • Полезен - 12 гласа
  • Неверен - 2 гласа

Коментари