« 604»

Акрофобия (Acrophobia) се нарича страхът от височини.

Коментари