«646»

Бленофобия (blennophobia) се нарича страхът от слуз.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 5 гласа
  • Полезен - 12 гласа
  • Неверен - 4 гласа

Коментари