«704»

Канцерофобия (Cancerophobia) се нарича страхът от туморни заболявания.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 5 гласа
  • Полезен - 16 гласа
  • Неверен - 4 гласа

Коментари