«753»

Метеорофобия (Meteorophobia) се нарича страхът от метеори или метеорити.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 2 гласа
  • Полезен - 15 гласа
  • Неверен - 3 гласа

Коментари