«781»

Онеирогмофобия (Oneirogmophobia) се нарича страхът от мокри сънища.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 8 гласа
  • Полезен - 13 гласа
  • Неверен - 1 гласа

Коментари