«824»

Симетрофобия (Symmetrophobia) се нарича страхът от симетрията и всичко симетрично.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 6 гласа
  • Полезен - 6 гласа
  • Неверен - 1 гласа

Коментари