« 824»

Симетрофобия (Symmetrophobia) се нарича страхът от симетрията и всичко симетрично.

Коментари