« 1037»

Нужни са около 75 килограма суровини за изработката на един мобилен телефон.

Коментари