« 1047»

Вредните газове, които се отделят при храносмилатения процес на една крава са равни на вредните газове, които отделят четири автомобила.

Коментари