«755»

Механофобия (Mechanophobia) се нарича страхът от машини.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 3 гласа
  • Полезен - 16 гласа
  • Неверен - 5 гласа

Коментари