«723»

Койнонифобия (Koinoniphobia) се нарича страхът от стаи, пълни с хора.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 4 гласа
  • Полезен - 14 гласа
  • Неверен - 5 гласа

Коментари