«1153»

Горчивият вкус на кафето се дължи на начина на печене. Колкото по-дълго, толкова по-горчиво.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 1 гласа
  • Полезен - 0 гласа
  • Неверен - 0 гласа

Коментари