«1085»

В Монголия конете са 13 пъти повече от хората.

Според вас този факт е:

  • Безполезен - 2 гласа
  • Полезен - 10 гласа
  • Неверен - 2 гласа

Коментари