• 999 Краставицата съдържа 95% вода.
  • 917 В Чепинската котловина има близо 80 минерални извора.
  • 547 Плъховете могат да издържат повече без вода, отколкото камилите.
  • 523 Всеки ден Слънцето изпарява около 1 трилион тона вода.
  • 406 Високо в планината Гоалигуншан се намира група езера , известни под името "Омагъосаните" . Ако на брега на някое от тях човек започне да говори или пее, от небето започват да падат дъждовни капки . Според учените въздухът в тези местности е толкова наситен с влага, че при най-малкото сътресение се образуват валежи.
  • 415 Слонът може да събере в хобота си до 10 литра вода.
  • 317 Най- високата скорост с която може да ви удари падаща капка дъжд е 28.97 км/ч.
  • 276 Плъхът е животното издържащо най-дълго без вода.
  • 255 Спирайте водата докато миете зъбите си. Така ще изразходите около 7 литра вода по-малко.
  • 223 Всяка капка морска вода съдържа приблизително един милион златни атома.
1 от 2 Следваща страница