• 1208 Пчелите разпределят задачите си спрямо възрастта.
  • 747 Мелисофобия (Melissophobia) се нарича страхът от пчели.
  • 476 Пчелите имат 4 крила.
  • 273 Всяка година от ухапване от пчели загиват повече хора,отколкото от ухапване от змии.
  • 287 За да събере килогpам мед, пчелата трябва да кацне на 2 милиона цвята.
1 от 1