« 268»

Животното с най-голям мозък в отношение с тялото е мpавката.

Коментари