« 790»

Парафобия (Paraphobia) се нарича страхът от сексуални перверзии.

Коментари