• 910 Най-топлият минерален извор в България е Сапарева баня.
  • 912 През 1980г. Папа Йоан Павел II обявява Кирил и Методий за "patron saints of Europe".
  • 909 Райското пръскало е най-високият водопад в България.
  • 907 Река Искър е най-дългата река в България.
  • 876 Най-старото находище в света, където е намерено обработено злато се намира в България, недалеч от Варна. Датира отпреди 5000 години преди Христа.
  • 463 Бухалът е най-едрата нощна граблива птица срещаща се у нас, освен това е и включен в Червената книга на България за застрашените видове.
  • 350 България притежава втората по големина в Европа популация на прилепи. 60% от тях могат да бъдат открити в трите национални парка.
  • 349 Защитените територии в България опазват 58 вида растения, които се срещат само в България и 142, които са разпространени само на Балканския полуостров.
  • 346 Най-големия парк в България е Природен парк “Странджа” с обща площ почти 116 000 ха.
  • 347 Най-големият резерват в страната е “Централен Рилски” резерват с площ 12 393,7 ха. “Централен Рилски” е най-големият на Балканския полуостров и един от най-големите европейски резервати.
Предишна страница 2 от 3 Следваща страница