• 1563 Еверест има 3G покритие
  • 1069 Средния конферентен разговор включва 5.7 участници и продължава 41 минути.
  • 1065 Ако всяко spam съобщение получено в рамките на един беше тухла, с тези тухли щяха да са достатъчни за да се построи стена по границата на Китай, висока 1.2 км и дебела 200 метра. nd the border of China 3/4 of a mile high and an 8th of a mile thick.
1 от 1