• 1641 Кравите имат най-добри приятели
  • 1064 Размразяващата течност, която се използва при самолетите съдържа 2.1% кравешка урина.
  • 1047 Вредните газове, които се отделят при храносмилатения процес на една крава са равни на вредните газове, които отделят четири автомобила.
  • 990 Потните жлези на кравата се намират в носа и.
  • 957 Кравите се изправят първо със задните крака а конете първо с предните.
  • 451 Съотношението крави - хора във Вермонт е 10 към 1
  • 340 Кравата дава почти 200 000 чаши мляко в живота си.
  • 338 Кравата, както и всяко друго животно не може да дава мляко преди да си роди малко.
  • 337 Кравите дават 90% от млякото в цял свят. Биволите, овцете, козите, конете, камилите и елените също се доят
  • 336 Кравите имат четири стомаха.
1 от 2 Следваща страница