• 1212 LSD е бил легален в Калифорния до 1967
  • 1032 WD-40 разгражда кокаина.
1 от 1