• 1210 Нито едно парче хартия с нормални размери не може да бъде сгънато наполовина повече от 7 пъти. Adria
  • 788 Папирофобия (Papyrophobia) се нарича страхът от хартия.
  • 570 Китайците са използвали коприна за да правят хартия.
  • 125 Във всяко руло тоалетна хартия има 333 късчета
  • 177 Не можете да сгънете лист хартия повече от 7 пъти.
1 от 1