« 331»

Арабското кафе Мока придобива своите най-високи качества едва след 3 годишно съхранение.

Коментари