« 1566»

Човек за своя живот пролива над 500 литра сълзи.

Коментари