« 258»

Думата "кафе" има арабски произход и означава "щастие".

Коментари