« 747»

Мелисофобия (Melissophobia) се нарича страхът от пчели.

Коментари