« 329»

От 100 кг печено кафе се получават 30 до 34 кг нес кафе.

Коментари