« 1185»

От Земята се виждат общо 59% от лунната повърхност.

Коментари