« 1211»

Приблизително две трети от хората накланят главата си надясно, когато се целуват.

Коментари