« 192»

В Китай има повече англоговорящи, отколкото в САЩ.

Коментари