• 1089 Сердностатистическият шотландец знае 14 фрази на галски, като девет от тях са обиди.
  • 1061 В света има 14792 думи за "омраза" и само 968 за "любов".
  • 548 Езикът на хамелеона е два пъти по дълъг от тялото му.
  • 192 В Китай има повече англоговорящи, отколкото в САЩ.
1 от 1