• 1622 САЩ плащат повече за климатици в Афганистан и Ирак, отколкото е целият бюджет на НАСА.
  • 569 Банкнотите не се правят от хартия, а от специална смес от памук и лен.
  • 89 Има 293 начина да развалите един долар.
  • 210 Не съществува официално европейско правило за начина на изписване на десетичния знак (точка или запетая) между еврото и евроцентовете.
1 от 1