• 1566 Човек за своя живот пролива над 500 литра сълзи.
1 от 1